+90 536 867 8390

İletişim Bilgileri

Nuray Bilgili

 

08 Mart 1970 yılında Ankara’da doğan Nuray Bilgili, İlk ve orta-öğrenimi Akdere İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kolejine girmiş ve 2 yıl Gastroentereloji hemşireliği yapmıştır. Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim bölümünde tamamladıktan sonra aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak görevine devam ettikten sonra emekli olmuştur. Halk bilimi ve kültür tarihi çalışmalarına olan ilgisi, mitoloji üzerine yürüttüğü araştırmaları çeşitlendirmesine neden olmuştur. Veri toplama ve bunların analizine yönelik çalışmaları özellikle Türk Mitleri üzerine yaptığı araştırmalar, kendi özgün bakış açısı ve tespitleriyle yarattığı farkındalık açısından çok önemlidir. Ayrıca tezinde Türk Mitoloji kahramanlarının bilimsel verilere dayalı sanatsal yorumunu yansıtan resimleri bugün birçok yerde kullanılmaktadır. 

Kitapları:

  • Türk Mitolojisi
  • Gök Tanrının Gölgesi Şaman. Türklerde Şamanizm
  • Türklerde 5 Element
  • Kurt ve Sirius Yıldızı
  • Türklerin Kozmik Sembolleri Tamgalar
  • İnanna’dan Umay’a, Lilith’den Al Karısı’na: Türk Mitolojisinde Tanrıçalar ve Cadılar
  • Türk Mitolojisinde Fantastik Varlıklar