+90 536 867 8390

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Müstesna İstanbul Mesafeli Satış Sözleşmesi aşağıda belirtilen hükümlerce çevrimiçi (online) bireysel eğitimler ve paket tur / gezi / tur katılım sözleşmesini bir arada içermektedir.

“MÜSTESNA İSTANBUL” ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) EĞİTİM BİREYSEL MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde çevrimiçi (online) eğitimler için imzalanmıştır.

“SATICI”

MÜSTESNA İSTANBUL TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

Vergi Dairesi​​: Kadıköy V.D
Vergi Numarası​: 6271337702
Adres:​​​: Osmanağa Mah. Pavlonya Sok. No:6 İç Kapı No:46 Kadıköy-İstanbul
MERSİS Numarası​: 0627-1337-7020-0001
İletişim​​​: info@mustesnaistanbul.com
Web Sitesi​​: www.mustesnaistanbul.com

“ALICI”

Adı Soyadı​​:
T.C. Kimlik No​​:
Adres​​​:
Telefon​​​:
E-posta / Kullanıcı Adı:

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, vergi, harçlar, kredi kartı banka komisyonları gibi belirtilen ek ücretleri de ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu ALICI’nın SATICI’ya www.mustesnaistanbul.com uzantılı web sitesi, medya uygulaması ve buna bağlı tüm uygulamalar (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, MÜSTESNA İSTANBUL Online Üyelik Sözleşmesi ve internet sitesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen hizmetin (“Hizmet”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2. SÖZLEŞMEYE KONU HİZMET ve EĞİTİM BİLGİLERİ VE SATIŞ BEDELİ

Sözleşme konusu hizmetin/hizmetlerin süresi satın alınan hizmet paketine göre değişiklik gösterir. Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait www.mustesnaistanbul.com internet sitesinde yayınlanmaktadır. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya Süreleri farklılık gösterir ve İnternet Sitesi’nde ilan edilen kampanya tarihlerinde geçerlidir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar bireysel tüketici satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler SATICI tarafından değiştirilip ilan edilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, türü, satış bedeli ve ödeme koşulları ilgili faturada belirtilmektedir.

Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıdaki şekilde olacaktır:

Ürün/Hizmet Adı ve Temel Nitelikleri, Adet, Kullanım süresi, Satış Bedeli, www.mustesnaistanbul.com ‘da ilgili ürün sayfasındaki ürün adı ve özellikleri.

(KDV dahil toplam Türk Lirası) (varsa) Vadeli Satış Bedeli, www.mustesnaistanbul.com ‘da ilgili ürün sayfasındaki satış tutarı

(KDV dahil toplam), www.mustesnaistanbul.com’da ilgili ürün sayfasındaki satış tutarı

SATICI tarafından ALICI’ya sunulan tüm Hizmetler işbu mesafeli sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.

SATICI tarafından ALICI’ya ödeme yapabileceği tek bir yöntem sunulmuştur. ALICI tarafından İnternet Sitesi üzerinden Hizmet alınması halinde, altyapısı iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş (“iyzico”) tarafından sağlanan online ödeme yöntemiyle kredi kartı bilgilerini girerek ödeme gerçekleştirilecektir. SATICI güvenlik ile ilgili makul tüm önlemleri almasına karşılık, “iyzico” tarafından verilen hizmetin güvenlik kriterlerinin ve önlemlerinin münhasıran iyzico tarafından alındığını ve SATICI’nın bu konuda hiçbir garanti, taahhüt ve/veya sorumluluğunun olmadığı taraflarca kabul ve beyan edilmektedir.

3. ÖDEME: KREDİ KARTI İLE İŞLEM

Sipariş ödeme sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi ALICI bilgisine sunulur. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar tamamen bankanızın takdirinde olup SATICI tarafından bu konuda herhangi bir taahhüt verilmemektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız takdirindedir.

Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait keresi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürülükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Faiz ve/veya temerrüt faizi ve oranları konusunda SATICI’nın hiçbir taahhüdü ve/veya sorumluluğu yoktur.

www.mustesnaistanbul.com sitesi şifreleme yaparak kredi kartı ve banka kartı bilgilerini güvence altında almaktadır. ALICI’nın kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmamaktadır ve kaydedilmemektedir.

4. HİZMETİN TESLİMAT ŞEKLİ VE ADRESİ:

Sözleşmeye konu hizmet dijital eğitim / içerik hizmeti olduğu için, ALICI satın alım işlemini yaptıktan sonra hizmet tarihinde faydalanmaya başlayabilir. Bununla birlikte internet erişim kanallarında oluşabilecek aksaklıklar, yavaşlamalar ve kesintilerden SATICI sorumlu olmayıp, taraflar bu konuda bilgi sahibi olduklarını da kabul ve beyan ederler. ALICI iletişim için gerekli teknik altyapı ve teçhizat konfigürasyonuna sahip olması gerektiğini bilmektedir. Dijital/Online Eğitim İçeriğini başarıyla tamamladığı takdirde katılım belgesi mail adresine iletilecektir.

Fiziksel eğitim materyali gönderilmesi durumunda paketleme, kargo ve teslim masrafları (vergiler dahil) ALICI tarafından karşılanmaktadır. İşlem zamanındaki güncel kargo ücreti sipariş toplam tutarınca ayrıca eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde kargo firması sorumluluğunda teslim edilecektir. SATICI’nın ilgili kargo’yu kargo firmasına teslimi ile risk ve hasar ALICI’ya geçmekte olup, ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

ALICI, satın alınan dijital eğitime gününde katılmaması durumunda, her eğitim için ayrı ayrı belirtilen tekrar izleme süresi içinde tekrarını izleyebilir. Belirtilen süre içinde izlememesi durumunda, süre dolduktan ALICI’nın hakkı yanmaktadır.

Sözleşme, alınan dijital eğitim içerik hizmeti sonunda, sözleşme ve eğitim şartlarına uygun şekilde hak edilmesi durumunda, belirttiği e-mail adresine iletilecek katılım belgesini de kapsamaktadır. SATICI ilgili katılım belgesinin resmi kurum ve kuruluşlarda diploma, mezuniyet belgesi, ustalık, uzmanlık, eksper belgesi vs. olarak kabul edileceğine dair hiçbir taahhüt vermemektedir.

5. GENEL HÜKÜMLER

ALICI, www.mustesnaistanbul.com internet sitesinde sözleşme konusu ürün ya da hizmete ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması sebebiyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken ilgili mevzuat hükümlerine ve bu sözleşme içeriğine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde bu sözleşmeye aykırı olarak ve/veya kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için başkalarının ve/veya SATICI’nın maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye ilgili sistemin çalışmasını olumsuz etkileyecek ve/veya başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici, kısıtlayıcı veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

Sözleşme konusu “Hizmet”, İnternet Sitesi’nde veya değişiklik durumunda SATICI www.mustesnaistanbul.com internet sitesinde umuma arz ve ifa edilecektir.

Kişinin şirketin satışa sunduğu ürünü/hizmeti satın alması için, satış işlemlerinin yapılacağı internet sitesine üye olması zorunludur. ALICI İnternet Sitesi üzerinden siparişini tamamladıktan sonra kendisine ödeme yapmak üzere kredi kartı bilgilerini girmesi istenecektir. Kredi kartı bilgilerini girdikten sonra işlemini tamamlayacaktır. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan üyenin e-posta adresine satın alma isteminin SATICI’ya ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gelecektir. Ürün/hizmet alımının eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde söz konusu ürün ve hizmete ait e-fatura ya da e-arşiv fatura en geç 7 iş günü içinde üyenin sözleşmede belirtilen adresine gönderilecektir.

Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden ödemelerini takip edebilir.

ALICI’nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde ALICI bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

ALICI’nın sipariş verdiği hizmet bedelini ödememesi ya da seçmiş olduğu ürüne/hizmete ait satış bedelinin kredi kartı hesabında gerekli meblağ olmaması sebebi ile tatil edilememesi durumunda Hizmet satışı gerçekleşmeyecektir. ALICI, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda SATICI’nın herhangi bir hizmet sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, İnternet Sitesi üzerinden Hizmet satın almış ise bu Hizmet’i üçüncü kişilere kullandırtamaz, devredemez, kiralayamaz, satamaz. Hizmet ve sözleşme kişiye özel olup, aksi takdirde SATICI’nın ilgili hizmeti hemen ve tek taraflı sonlandırma yetkisi mevcuttur.

SATICI haklı bir sebebe dayanmak kaydı ile (mevzuat değişikliği, SATICI’dan kaynaklanabilecek teknik olumsuzluklar gibi) sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü, ALICI’ya eşit kalite ve/veya fiyatta farklı – muadil bir hizmet sunmak suretiyle yerine getirebilir.

ALICI işbu Sözleşme ve MÜSTESNA İSTANBUL TURİZM LTD.ŞTİ. Online (Çevrimiçi) Üyelik Sözleşmesi’nden doğan haklarını ve üyeliğini kısmen ve/veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

ALICI, İnternet Sitesi üzerinden satın almış olduğu eğitim programının MÜSTESNA İSTANBUL tarafından siteden kaldırılabileceğini ve MÜSTESNA İSTANBUL’un internet sitesini kapatma hakkının her zaman saklı bulunduğunu ve bu durumlarda SATICI’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI, İnternet Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatlarından sorumlu değildir.

ALICI, eğitim programının tesliminden önce satın alınan hizmetlerin bedellerinin seçilen ödeme aracı ile ödemek zorunda olduğunu aksi takdirde hizmetlerin kendisine teslim edilmeyeceğini kabul eder.

ALICI, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır.

Ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten gerçek ve/veya tüzel kişileri desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti, taahhüt niteliği taşımamaktadır.

ALICI; tüm “SİTE” içeriğinin ve satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer eğitim materyallerinin ve içeriklerin tüm fikri ve sınai haklarının münhasıran SATICI’ya ait olduğunu kabul eder. SATICI’dan izin almadan SİTE şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder. ALICI’nın işbu sözleşme içeriğine uygun olarak bu materyallerden faydalanması, ALICI’ya bu materyaller üzerinden herhangi bir hak bahşetmez.

ALICI’nın siparişe konu olan ürüne/hizmete aynı anda çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse ALICI, şirket tarafından uyarılır ya da ürüne/hizmete erişimi iptal edilebilir. Bu durumda ALICI tarafından ödenen ücret iade edilmez.

SATICI, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı”na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ALICI’ya sunmakla mükelleftir.

SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. ALICI, her zaman bu bildirimleri almayı iptal etme hakkına sahiptir.

6. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

6502 sayılı Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar cayma hakkının istisnalarıdır. Bu bağlamda, online eğitimlerde (dijital eğitim içerikleri dahil) iade veya iptal yapılamamaktadır. Ancak ALICI, Müstesna İstanbul’daki hiçbir konuya başlamadığı, katılım belgesi talep etmediği ve herhangi bir kampanyayla birlikte satın almadığı sürece, 14 gün içerisinde eğitim iptali ve para iadesi talep edebilecektir.

ALICI, SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin imza tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde, sözleşmenin kurulduğu gün başlar. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan İnternet Sitesi’nde yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki cayma seçeneği üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

7. KREDİ KARTINA İADE SÜRECİ

ALICI’nın madde 6’ya uygun olarak cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan HİZMET’in çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya yetkili mercilerce iade kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI internet sitesi üzerindeki ilgili sayfadan iade talebinde bulunur.

SATICI, ödenen tutarın tamamının, ALICI’ya ödenmesi için, iyzico ödeme sistemi üzerinden iade işlemini başlatır.

Kart ile alınmış hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ve iyzico ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz.

SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile ödemenin iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda bahsedilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. İade işleminin sonuçlanması, bankanın hızına bağlı olarak birkaç iş günü sürebilir.

Kredi kartına iade, SATICI’nın iyzico tarafından sağlanan online ödeme sistemi üzerinden bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

8. MÜCBİR SEBEPLER

SATICI’nın çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, pandemi, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, enerji ve iletişimin kesilmesi, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve SATICI’nın kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince SATICI’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumluluğu bulunmayacaktır. SATICI, mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile ALICI’ya durumu bildirecektir.

9. YETKİLİ MAHKEME ve İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için ALICI işleminin yapıldığı veya ALICI (Tüketici) ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya ilçe Tüketici Hakem Heyetleri; söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise ALICI işleminin yapıldığı veya ALICI ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

10. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

Online Üyelik Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle “MÜSTESNA İSTANBUL” üyesi olma talebinde bulunan ALICI, online (çevrimiçi) üyelik platformu üzerinden beyan etmiş olduğu e-posta adresinin SATICI tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Mahkemeleri Kanun’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

11. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

www.mustesnaistanbul.com sitesinde yer alan KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Sözleşmesi, MÜSTESNA İSTANBUL Online Üyelik Sözleşmesi ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. ……../………/202..

“SATICI”

MÜSTESNA İSTANBUL TURİZM LTD. ŞTİ.

“ALICI”-“TÜKETİCİ”

İSİM SOYİSİM:

“MÜSTESNA İSTANBUL” PAKET TUR / GEZİ / TUR KATILIM MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde Paket Tur / Gezi / Tur katılım için imzalanmıştır.

“ACENTA”

MÜSTESNA İSTANBUL TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

Vergi Dairesi​​: Kadıköy V.D
Vergi Numarası​: 6271337702
Adres:​​​: Osmanağa Mah. Pavlonya Sok. No:6 İç Kapı No:46 Kadıköy-İstanbul
MERSİS Numarası​: 0627-1337-7020-0001
İletişim​​​: info@mustesnaistanbul.com
Web Sitesi​​: www.mustesnaistanbul.com
Türsab​​​: A 14303

“KATILIMCI”

Adı Soyadı​​:
T.C. Kimlik No​​:
Adres​​​:
Telefon​​​:
E-posta / Kullanıcı Adı:

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle KATILIMCI, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, vergi, harçlar, kredi kartı banka komisyonları gibi belirtilen ek ücretleri de ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

1) TARAFLAR
Bir tarafta Kültür ve Turizm Bakanlığınca tasdik edilmiş A grubu 14303 nolu Turizm Seyahat Acentası olan ve Osmanağa Mah. Pavlonya Sk. Kanberoğlu İş Merkezi No:6/46 Kadıköy / İstanbul adresinde faaliyet gösteren Müstesna İstanbul Turizm Seyahat Acentası (sözleşmede Acenta olarak adlandırılacaktır.), diğer tarafta yukarıda ikamet adresi ve kişisel bilgileri yer alan katılımcı (sözleşmede katılımcı olarak adlandırılacaktır) aşağıda konu kısmında belirtilmiş bir tur sözleşmesi imzalamıştır, şöyle ki:

2) SÖZLEŞMENİN KONUSU
Taraflar arasında işbu sözleşmenin imzalanmasından sözleşme konusu hizmetin sona ermesine kadar geçecek sürede geçerli olacak şekilde belirtilen hizmetin verilmesi, tur zamanı boyunca geçerli seyahati içeren hizmet satış sözleşmesidir. Sözleşme, taraflarca karşılıklı olarak tanzim ve imza altına alınmıştır. Katılımcı, bu sözleşmeyi imzalamakla Acenta‘nın tüm tur ve seyahat şartlarını aynen kabul etmiş sayılır.

3) HİZMETİN ÖZELİKLERİ İLE İFA YERİ
Acenta ile katılımcı arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca Acenta, işbu sözleşmenin mütemmim cüzü ve ayrılmaz bir parçası olduğu her iki tarafça kabul edilmiş işbu sözleşmeye özgülenmiş ve bu sözleşmeye ait tur programının adını içeren sözleşmenin eki…………………….………………………….turu ile belirtilen hizmetleri sağlamayı, katılımcı ise işbu sözleşmede ve eki olan programda yazılı belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeği kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Katılımcı, sözleşme ve tur programında yer alan özel fiyat koşulları, özel şartlar ve taahhütleri de içeren program ve katılım formları, bir anlamda bu sözleşmenin tamamlayıcı ve ayrılmaz parçası olması nedeniyle bu form ve tur programında yazılı tüm şartların ve içeriklerinin işbu ana sözleşmeye atıfta bulunduğunu, ana sözleşmenin kurallarının geçerliliği taraflarca kabul edilmiştir. Ayrıntılı gezi programında taraflarca bir değişiklik her iki tarafın rıza ve onayıyla önceden bildirilme yoluyla yapılabilir.
Acenta tarafından verilecek hizmetin temel özellikleri, turun hareket, dönüş tarih ve saatleri ile kesintiler, dahil turun süresi ile tur sırasındaki konaklama, duraklama yerleri, nakil ve transfer bağlantıları dahil tur ve gezi güzergahları ulaşım araçlarının cinsi, konaklama yeri ve sınıfı, yemek öğün sayısı, varsa rehber ve tura dahil diğer hizmetlere ilişkin bilgiler, katılımcı tarafından ayrıca imzalanan gezi programında verilmekte ve bu program dahilinde hizmet almayı katılımcı, şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir. Bu cümleden katılımcı, işbu sözleşme ve eklerinin ilgili mevzuat uyarınca bir paket tur sözleşmesi olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

4) GENEL KOŞULLAR
a) Sözlü veya yazılı olarak teyidi alınan bir başvuru, ayrıntılı gezi programında belirtilen ön ödemenin zamanında acenta tarafından belirtilen bankaya veya bildirilen şekilde nakden veya kredi kartıyla acentanın kendisine ödemenin yapılması halinde işbu sözleşmenin katılımcı tarafından yazılı veya elektronik ortamda onaylanması ve/veya kabulü ile kesinlik kazanır. Kayıtın ardından yapılacak ön ödeme ile birlikte işbu satış sözleşmesinin katılımcı tarafından okunup, ıslak imza ile imza edilerek onaylanmış olması ile yani yazılı olarak teyit edilmesi halinde işbu sözleşmenin yürürlüğe gireceği, taraflarca kabul edilmiştir. Sözleşme, taraflarca ıslak imza ile imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer ve tüm şartları yürürlülük kazanır.
b) Birden çok kişi veya bir grup adına rezervasyon yaptıran katılımcı, ekte yer alan ayrıntılı gezi programını ve işbu sözleşme koşullarını aynı grup içerisinde bulunan diğer katılımcı ve grup üyelerine ayrıntılı bir şekilde bildirip, bu sözleşme ve eklerinin her bir katılımcı için geçerli olduğunun yazılı şekilde teyit edilerek onaylanması ile sözleşmenin yürürlük kazanacağı taraflarca kabul ve taahhüt edilmiştir. Birden çok kişi veya bir grup adına rezervasyon yaptıran katılımcılardan her birinin işbu satış sözleşmesini okuması ve onaylaması asıl katılımcı ile birlikte grupta bulunan tüm katılımcıların yazılı veya elektronik ortamda teyidi olmaksızın tur rezervasyonu kesinlik kazanmayacaktır. Birlikte yolculuk yapacak kişinin yazılı onayı bu sözleşmenin yürürlüğü için şarttır.
c) Birden çok kişi veya bir grup adına rezervasyon yaptıran katılımcı olması durumunda bile gruba mensup tüm katılımcılardan her birinin ekli gezi programında yer alan koşulları ve acentanın talep edeceği belge ile bilgileri yerine getirip acentaya istenen sürede ve zamanında ibraz etmekle yükümlüdür.

5) MÜCBİR SEBEPLER
a) Doğal afetler (deprem, sel, yangın heyelan, lav ve yanardağ püskürmesi…) olağanüstü haller (Sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı, terör, otel, havaalanı baskını, uçak ele geçme, savaş, iç kargaşa ayaklanma, isyan ve sair hareketler) halk hareketleri (Grev, miting, yürüyüş, yol kapatma…) devletlerarası gerginlik, diplomatik kısıtlamalar, sağlık sorunları, (salgın hastalıklar, karantina), hava muhalefeti (Kar yağışı, tipi, sis, fırtına, yıldırım…) gümrük rejimi değişiklikleri, ulaşım sektöründeki genel kısıtlamalar ile havayolu, tren veya deniz yolu ile karayollarında ulaşım firmalarından herhangi birinin iflası veya tasfiyesi gibi özel kısıtlamalar, bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sebepten doğrudan veya dolaylı olarak acentanın kusuru bulunmayan veya öngörülmesi mümkün olmayan her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan acenta sorumlu tutulamaz. Kısaca acentaya atfı kabil bir kusurun olmaması halinde herhangi bir bedel ödemek zorunluluğu yoktur. Bu durumda acenta, yükümlülüklerini ifa edememesinden veya noksan ifasından veyahut ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Katılımcı bu durumlarda acentadan maddi, manevi herhangi bir talepte bulunmayacağını, bu taleplerinden feragat eylediğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. Turun iptaline kadar acenta tarafından yapılmış giderler kesildikten sonra kalan kısım, katılımcıya iade edilir.
b) Acenta, yukarıda yazılı herhangi bir sebepten dolayı sözleşmeyi ve eki tüm programı tek taraflı olarak fesih edip, geziyi iptal etme hakkına sahiptir.
c) Acenta ile ulaşım araçları (Otobüs, minibüs, midibüs, arazi araçları, kiralık araçlar, tren, vapur, gemi, uçak, helikopter, balon…) arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmeden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerinin şahsi kusurlarından kaynaklanacak her türlü olumsuzluğun sonuçlarından acenta sorumlu tutulamaz. Bu anlamda acentaya maddi ve manevi bir sorumluluk yüklenemez. Uçak, tren ve vapur saatlerinde oluşması muhtemel sefer iptal ve gecikmeler ile rötarlardan, teknik aksaklıklardan dolayı muhtemel gecikmelerden dolayı doğabilecek zarar ve ziyandan acenta kesinlikle sorumlu tutulamaz. Bu durumda katılımcının yegane muhatabı, ulaşım şirketi ile ulaşım araçlarının sahipleridir. Katılımcı, 28.9.1995 tarihinde yeniden düzenlenen Varşova Konvansiyonu hükümleri çerçevesinde uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde havayolu şirketleri tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenlemelerin yapılabileceğini buna itiraz etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.
d) Acenta, doğal, sosyal, kültürel, yol ve hava koşullarından dolayı gezi ve tur güzergâhını değiştirebileceği gibi turda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
e) Acenta, bu sözleşmede yazılmamış ve sair mevzuat uyarınca kendisine tanınan diğer mücbir sebepleri kullanıp kullanmama haklarını saklı tutar.
f) Acenta, önceden haber verme zorunluluğu olmaksızın tek taraflı olarak belirtilen havayolunu, aktarma noktalarını, konaklama tesislerini veya hareket saatlerini değiştirme hakkına sahip olup, bu gibi durumlarda katılımcının iptal ve/veya iade isteme hakkının bulunmadığı taraflarca kabul edilmiştir.

6) ÖDEMELER VE REZERVASYON KOŞULLARI
a) Katılımcı tarafından Acentaya rezervasyon ile ilgili başvurular, ayrıntılı gezi programı satışa çıkmadan önce veya çıktıktan sonra sözlü (telefon, büro ziyareti…) veya yazılı olarak (mektup, faks, e-posta gibi) yapılabilir. Acenta tarafından başvurulara göre öncelik sıralaması yapılıp katılımcıya gezi teyit edilir veya yedek listeye alındığı bildirilir.
b) Gezi programı ve turların vergiler dahil fiyatı ödeme şekli, toplam satış fiyatı ayrıntılı tur programında yazılı olduğu şekildedir.
a) Acenta, ön ödemenin bildirilen şekilde ve tarihte yapılmaması halinde başvuruyu koşulsuz olarak ve herhangi bir neden gösterme zorunluluğu olmadan tek taraflı olarak iptal etme hakkını saklı tutar. Bu taktirde acentanın yazılı veya sözlü geri bildirim veya beyanda bulunma ön koşulu yoktur.
b) Acentadan teyit alınmadan bir gezi için bankaya ön ödeme ve/veya avans ödemesi yapılamaz. Böylesi hatalı ve teyit olunmayan havalenin iadesi ile ilgili tüm masraf ve giderler katılımcıya veya gönderenine aittir.
c) Yapılacak ön ödeme, son ödeme ya da ara ödeme, varsa taksitli veya kredi kartıyla ödeme koşulları, tur programında yazılı olduğu gibidir.
d) Ödeme tarihleri ve varsa özel cezalar, her gezi satış programında ayrı ayrı belirtilir. Ara ödeme veya son ödemelerin yapılmasında katılımcının temerrüde düşmesi veya gecikmesi durumunda işbu sözleşmede veya eki sözleşme ve programda belirtilen yaptırımların yanı sıra yıllık % 9 gecikme faizi tatbik edileceğini taraflar kabul ve taahhüt eder.

7) SEYAHAT SİGORTASI
Acenta, 5571 sayılı kanun gereği katılımcısına zorunlu sigorta sağlamak zorunda olması nedeniyle acenta bu sigortayı TÜRSAB veya Turizm Bakanlığının ilgili kanun gereğince seyahat sigortasında bulunması gereken teminatları yerine getiren şirketlerden elde edebilir. Satışın kesinlik kazanması, yani satış sözleşmesinin taraflarca onaylanmasından sonra acenta, bedelini katılımcıdan tahsil etmek kaydıyla ve önceden haber vererek katılımcıya seyahat sigortası yaptırır. Acenta, katılımcıya seyahat sigortası poliçesi koşullarını gezi öncesi bildirir. Katılımcının sigorta yaptırmak istemediğini talep etmesi geçerli olmayıp, her halükarda sigorta yaptırmak kanun gereğidir.
Acentanın sağladığı Seyahat Sigortası koşullarını kabul etmemesi halinde katılımcı, başka bir sigorta poliçesi yaptırma hakkına sahiptir. Ancak bu durumda katılımcı; acentanın sağladığı seyahat sigortası bedelinin iadesini talep edemez. Her türlü sigorta işleminde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir.

8) SEYAHAT TUR FİYATLARI
a) Acenta, konaklamalı hafta sonu, yurt içi ve yurt dışı geziler için ayrıntılı programıyla satışa çıkardığı geziler için sunduğu fiyatlara neyin dahil olduğu ve neyin dahil olmadığını ve ödeme koşullarını açıklıkla tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtmiştir.
b) Vize tatbik eden ülkelerin vize ücretleri, fiyatın kesinlikle dışında olup, vize ücretleri ayrıca bu fiyata dahil edilir. Vizenin katılımcıdan kaynaklanan veya kaynaklanmayan sebeplerle alınamaması nedeniyle iade bir ücret talebinde bulunmayacağını katılımcı şimdiden kabul ve taahhüt eder. Katılımcının talebi üzerine Acenta vize ile ilgili her türlü başvuruyu başlatıp sonlandırma işiyle ayrıca ilgileneceğinden bu yöndeki hizmet bedelini talep hakkı saklıdır. Tüm yurtdışı turlarda yeşil pasaport dahil vize ve her türlü pasaportların gidilen ülke için geçerliliği, geçerli süreyi kapsaması, pasaport alım tarihinin 10 yıldan eski olmaması ve pasaportlarda giriş-çıkış damgası için en az iki boş sayfa bulunması şeklindeki genel kural ve uygulamaların kontrolü ve istenen koşulları sağlaması tamamen katılımcının kendi sorumluluğu dahilindedir; bu ve benzeri konularda Acenta sorumlu tutulamaz ancak katılımcı talep ettiği takdirde gerekli güncel bilgi ve desteği sağlayacaktır.
c) Ayrıntılı gezi programında ulaşım, havalimanı vergileri, bilet kesim hizmet bedeli, yurt dışı çıkış harçları, vize bedelleri konuları ayrı ayrı belirtilmiş olması nedeniyle turun başlamasına yakın tarihlerde bu bedellerin değişmesi ve ilave bir bedel talep edilmesi halinde katılımcı bu bedeli kayıtsız şartsız ayrıca ödeyeceğini kabul etmiştir. Bu gibi acentanın insiyatifi dışında olması muhtemel fiyat farklarının derhal katılımcı tarafından ödenmesi gerektiğinden bu fiyat farkı ve artışlarının acenta tarafından tur fiyatına ilave edileceği hakkı, katılımcı tarafından kabul edilmiştir.
d) Tur programlarında verilen fiyatlar, iki kişilik odalardaki kişi başı fiyatlardır. İşbu sözleşmenin eki niteliğindeki ayrıntılı gezi programında belirtilen özel koşullar hariç iki kişilik odalarda kalmak isteyip de bir kişi olarak rezervasyon yaptıran katılımcının yanına geziye 30 gün kala bir oda arkadaşı bulunmadığı taktirde tek kişi farkını ödemek zorunda kalacağını katılımcı kabul ve taahhüt eder.
e) İki kişilik odada kalmak üzere geziye katılan ve ön ödeme yapan bir katılımcı, geziyi iptal etmek istediğinde katılımcının iade hakkı olduğu durumlarda odada kalacak ikinci kişi, tek oda single farkını ödemez ise tek oda farkını cayan katılımcı ödeyecek ve iade alabileceği miktardan mahsup edileceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

9) FESİH KOŞULLARI Acenta, gerekli gördüğü durumlarda katılımcıdan onay almaksızın ancak katılımcıya bildirmek koşuluyla gezi başlangıç tarihine; hafta sonu konaklamalı gezilerde 15 gün, yurt içi gezilerde 21 gün, yurt dışı gezilerde 30 gün, günübirlik İstanbul şehir içi yürüyüş gezilerinde 3 gün kala ya da daha öncesinde herhangi bir geziyi iptal edebilir. Bu gibi iptallerde katılımcıya ödemiş olduğu tutar aynen iade edilecektir. Ancak bu iptalden dolayı katılımcının acenta nezdinde herhangi bir maddi veya manevi tazminat talep hakkı bulunmadığını bu tür tazminat taleplerinden feragat ettiğini katılımcı kabul ve taahhüt eder.
a) Ödemeler, katılımcı tarafından kredi kartı ile yapılması halinde Bankaların almış olduğu kredi kartı komisyonu kesilerek iade edilir. Katılımcının kendi isteği ile uçaklarda upgrade yaptırmasından veya mil kullanmasından doğacak zararlardan acenta sorumlu değildir.

b) Katılımcı, *Yurtdışı turlarında rezervasyon yapıldıktan sonra, “sebebi ne olursa olsun” turu iptal etmesi halinde yapılan rezervasyon için yüzde 15 iptal cezası uygulanır.
– 92 gün öncesine kadar yapılan iptallerde : Toplam tur bedelinden yüzde 25
– 91 günden 42 gün öncesine kadar yapılan iptallerde : yüzde 40
– 41 günden 30 güne kadar yapılan iptallerde : yüzde 50 iptal cezası uygulanır ve geri kalan para iade edilir.
– Bu tarihten sonra yapılan iptallerde HİÇBİR İADE YAPILMAZ.
– Ayrıca uçak bileti ve sigorta poliçesi için ödenmiş tutardan doğabilecek vesair zararlar ayrıca hesap edilip iptal eden katılımcıdan tahsil edilir.
– İade banka aracılığıyla yapıldığı takdirde banka masrafları iade edilecek tutardan düşülerek yapılır.

c) Katılımcı, *Yurtiçi Turlarında; rezervasyon yapıldıktan sonra “sebebi ne olursa olsun” turu iptal etmesi halinde yapılan rezervasyon için yüzde 5 iptal cezası uygulanır.
– 92 gün öncesine kadar yapılan iptallerde : Toplam tur bedelinden yüzde 15
– 91 günden 42 gün öncesine kadar yapılan iptallerde : yüzde 25
– 41 günden 30 güne kadar yapılan iptallerde : yüzde 40
– 29 günden 21 güne kadar olan iptallerde : yüzde 50 iptal cezası uygulanır ve geri kalan para iade edilir.
– Bu tarihten sonra yapılan iptallerde HİÇBİR İADE YAPILMAZ.
– Ayrıca uçak bileti ve sigorta poliçesi için ödenmiş tutardan doğabilecek vesair zararlar ayrıca hesap edilip iptal eden katılımcıdan tahsil edilir.
– İade banka aracılığıyla yapıldığı takdirde banka masrafları iade edilecek tutardan düşülerek yapılır.

d) Katılımcı, *Yurtiçi (İstanbul vb.) Günübirlik Şehir İçi Yürüyüş Turlarında; rezervasyon yapıldıktan sonra gezi gününde yapacağı iptallerde gezi/tur ücreti tamamen yanar.

e) Katılımcı, iptal durumunda tur bedelini yukarıdaki koşullarda acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde işleyecek % 9 faiz ve gecikmeden doğacak her türlü zarar ve ziyanı acenta, talep hakkını saklı tutar.

f) Katılımcı, ayrıntılı gezi programında belirtilen özel koşullar hariç satın aldığı turu seyahatin başlamasından 2 hafta öncesine kadar istediği kişiye devir edebilir. Devir alan, bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraftan devir edenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Satış sözleşmesinde imzası olmasa bile devir alan, halefiyet kuralı gereği işbu satış sözleşmesinden sorumlu olup, devir alan şahsın kendisinden kaynaklanan sebeplerle geziye çıkamaması halinde veya herhangi bir sebeple katılamaması halinde iade talep hakkı yoktur.

g) Acenta, katılımcının başlangıcını kaçırdığı geziye sonradan iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda katılımcı adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde katılımcıya herhangi bir ödeme veya iade yapılmayacağını katılımcı kabul ve taahhüt eder.

h) Katılımcı veya acenta, geziyi iptal koşulları süresine uygun olarak iptal ettiğinde geri iade edilecek tutar, acentaya ödenen para birimi üzerinden olacaktır. Zaman içinde dövizde oluşabilecek kur farklarından acenta sorumlu olamaz. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, aynı kredi kartına yapılacaktır. Oluşması muhtemel zararlardan acenta sorumlu olamaz.

10) ACENTANIN HATASINDAN DOĞACAK SORUNLAR
Acentanın hatalı uygulamasından veya pek ağır kusurundan kaynaklanan sebeplerle gezinin yapılamaması, acentadan kaynaklanan sebeplerle sözleşmeye uyulmaması halinde ödenmiş olan tutarın tümünü acenta katılımcıya iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

11) KATILIMCININ HATALARINDAN VEYA MAZERETİNDEN DOĞABİLECEK SORUNLAR
a) Zamanında yapılmayan ödemelerden acentaya zamanında ulaştırılmayan veya noksan ulaştırılan belgelerden doğabilecek sonuçlardan acenta sorumlu tutulamaz. Böylesi durumlarda acentanın katılımcının gezisini iptal hakkı vardır. Katılımcının ödemelerde temerrüdü veya acentanın talep ettiği belgeleri ibraz etmede temerrüdü nedeniyle katılımcının rezervasyonun iptali hallerinde söz konusu iptallerdeki para iadeleri için yukarıdaki fesih başlıklı madde hükümleri tatbik edilir. Bu fesih maddesinde belirtilen tarihlerden sonraki zorunlu iptallerde nedeni ne olursa olsun iade yapılmaz ve katılımcının bu sebeplerle herhangi bir tazminat hakkı doğmaz.
b) Acenta aracılığıyla ile konsolosluklara vize başvurusu yapıldığında katılımcı acentanın sadece aracı bir kurum olduğunu kabul eder. Vizenin katılımcıya verilmemesi durumunda acentanın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmadığını da katılımcı kabul eder. Vizenin reddi dolayısıyla işbu sözleşmeden doğabilecek maddi zararlardan acenta sorumlu tutulamaz.
c) Katılımcının nüfus cüzdanı, pasaport, vize, gümrük belgeleri, bilet, aşı vbg. noksanlığı, ebeveynden gelen geçersiz pasaporta sahip olması, çocukları için yurt dışı çıkış muvafakatnamesi olmaması, uçaklarda seyahat edemez raporuna sahip olunması, pasaportunda yeterli boş sayfa veya yeterli süre olmaması, geçerli vizesinin olmaması gibi sebeplerle geziye çıkamaması ya da adli merciler veya idari merciler, kolluk kuvvetleri tarafından yurt dışına çıkışının yasaklanması veya engellenmesi, bir havalimanında tutulması gezi sırasında tutuklanması veya gözaltına alınması durumunda katılımcı, acentadan herhangi bir geri ödeme, iade veya tazminat talebinde bulunamaz.
d) Katılımcı, bu sözleşmede beyan ettiği isim veya soy isimlerin (Pasaportta yazılış biçimiyle) bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Acenta, pasaport, vize, gümrük işlemleri veya bilet işlemlerinde katılımcı tarafından kendisine sağlanan bilgilere dayanacak olup, acentanın bu bilgilere dair ayrı veya bağımsız bir inceleme veya soruşturma zorunluluğu kesinlikle yoktur. Katılımcı tarafından acentaya sağlanan bilgilerden kaynaklanan sorunlardan ve sonuçlarından acenta sorumlu tutulamaz. Katılımcının bu durumda herhangi bir tazminat talebi veya hakkı olamaz.
e) Katılımcı gezinin başlangıç noktasına gelişlerindeki ulaşım araçlarından (Uçak, tren, gemi, otobüs, özel araç gibi..) doğabilecek gecikme veya benzeri bir nedenden (ulaşım araçlarında yer bulamama veya trafik sıkışıklığı gibi) konaklama veya buluşma yerine geç kalma, turu kaçırma durumlarında kendi sorumluluğunda olan bu konulardan acentayı sorumlu tutamaz, herhangi bir hak iddiasında veya tazminat talebinde bulunamaz. Katılımcının acenta tarafından bildirilen saatte ilgili hareket noktasında havaalanında, gar, liman ve otogarda veya buluşma noktasında hazır olmaması halinde oluşabilecek gecikme veya yetişememe durumlarında bilet açığa alınmaz ve gezi ücreti hiçbir şekilde iade edilmez.
f) Ücretini ödediği halde yerine getirilmeyen bir hizmeti belgelemek dışında, katılımcının herhangi bir sebeple tahsis edilen otelde kalmak istememesi veya kişisel sorunları veya mazeretlerinden dolayı geziden, otelden ayrılmak istemesi durumunda para iadesi söz konusu olamaz.
g) Katılımcı, kendi sağlık problemlerinin (Tansiyon, kalp, astım, yüksek irtifa sorunları vbg.) yaratacağı sonuçlardan acentayı sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.
h) Acentanın tur ve gezi programı esnasında meydana gelebilecek ve acentaya atfı kabil bir kusur yüklenemeyecek, acentanın kontrolü dışında kişi veya mala gelebilecek zarar ve ziyanda ve burkulma, kırılma gibi herhangi yaralanmalarda acentanın hiçbir sorumluluğunun bulunmayacağını katılımcı kabul ve taahhüt eder. Acenta, bu gibi durumlarda elinden gelen çabayı gösterecek ancak bu tür taleplerde muhatap, ilgili sigorta şirketi olacaktır.
i) Katılımcı, tur programından, şikayetçi olduğu halde yararlanmayı sürdürüyorsa şikayet konusu ile ilgili olarak tazminat ve geri ödeme ile ilgili hak talebinden feragat etmiş sayılır.

12) DEĞİŞİK KONULAR
a) Konaklama tesislerinde veya hizmet sunan araç ve mekanlarda katılımcıdan kaynaklanan hasar, zarar ve ziyandan katılımcı sorumludur.
b) Acenta, belirlediği süre içerisinde katılımcının talebi üzerine, vize alınmasına yardımcı olacaktır. Ancak acenta, katılımcı ile büyükelçilikler, konsolosluklar ve vize ofisleri arasında aracıdır. Yetkililerin vize vermemesinden kaynaklanacak zararlardan katılımcı sorumlu olup, acentaya kusur atfedilemez. Acenta, vize alınması ile ilgili hiçbir beyan garanti ve/veya tekeffülde bulunmamaktadır. Vize alınması, söz konusu ülkeye giriş garantisi vermediğinden katılımcının tur dahilindeki ülkeye kabul edilmemesi durumunda acentanın herhangi bir sorumluluğu doğmayacağı sırf bu sebeple katılımcının acenta nezdinde bir ücret iadesi hakkı, tazminat ve zarar ziyan talep hakkının bulunmadığı, katılımcıya bu yönde bir tazminat ödeme durumunun bulunmadığı, taraflarca kabul edilmiştir. İşbu sözleşme ekinde yazılı olsun veya olmasın vize ücreti kesinlikle tur ve gezi ücretine ilave edilecektir. Katılımcının bu vize ücretini gezi ücretinden mahsup etme talep hakkı yoktur.
c) Katılımcının vergi borcu vbg. nedenlerle yurt dışına çıkış yasağının konulmuş olması veya benzeri herhangi bir nedenle yurt dışına çıkış yasağı konulması gibi sebeplerle arzusu hilafına dahi olsa tura başlayamaması halinde oluşacak zarar ve ziyanlardan katılımcı sorumludur. Bu gibi durumlarda acenta nezdinde bir tazminat hakkının olmadığını katılımcı kabul ve taahhüt eder.
d) Katılımcı, geziye bir valiz ve bir el çantası getirebilir. Ancak valizi 20 kg. ağırlığı (bazı uçuşlarda 15 kg. olabilir) aşamaz. Katılımcı her türlü fazla bagaj tutarından sorumludur. Katılımcının fazla bagaj tutarını ilgili havayolu şirketine ödememesinden kaynaklanacak tüm zarar ve ziyandan katılımcı tek başına ve tamamen sorumludur.
e) Bagajın hasara uğraması, bagaj kaybı gibi durumlarda acenta sorumlu olmayıp, sorunun çözümü için elinden geleni yapacaktır. Katılımcı sorumlu olarak ilgili konaklama, ulaşım veya sigorta şirketini muhatap alacaktır.
f) Otobüste oturmada hiçbir koşulda yer ayrılmaz, genel kural olarak yer atlama koşuluna uyulur. Turlarda otobüste sigara içme yasağı vardır.
g) Katılımcı, konaklama tesislerinin önceden ilan ettiği otellere yerleşme ve otellerden ayrılma saatlerine uymak zorundadır. Katılımcı, gezi fiyatına dahil olan hizmetler dışında alınan yemekler, içkiler, bahşişler, kuru temizleme, telefon görüşmeleri, faks alma gönderme, ekstralar ile business center giderleri, minibar harcamaları, ücretli aktiviteler gibi ekstra ödemelerden katılımcı sorumlu olup, katılımcı bu gibi giderleri derhal ve zamanında ödemekle yükümlüdür. Acenta, tur rehberini, havayolu şirketini, kalınacak oteli ve tesisleri zorunluluk halinde tek taraflı olarak, katılımcı tarafa bilgi vermek kaydı ile değiştirme hakkını saklı tutar.
h) Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk, katılımcıya aittir. Bagajların ya da el çantalarının içinde bırakılacak fotoğraf makinesi, cep telefonu, bilgisayar, kıymetli evrak, ziynet eşyası ve para kaybından veya hasarından acenta sorumlu tutulamaz.
I) Katılımcı, kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur. Bu amaçla acentadan her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir. Herhangi bir sağlık problemi olan katılımcı, tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu tura kayıt yaptırmadan önce acentaya bildirmekle yükümlüdür. Rahatsızlığın türüne göre acentanın katılımcıyı tura kabul edip etmeme hakkı saklıdır.
a) Grup liderleri turun akışı ile ilgili bilgileri grubuna aktarmakla yükümlüdür. Katılımcı ise her aşamada tur ile ilgili tüm bilgileri noksan ve/veya doğru olarak aldığından emin olmalıdır. Genele hitaben yapılan açıklamaları duymamış olmaktan, noksan veya dolaylı yoldan verilen bilgiyi yanlış anlamış olmaktan doğabilecek sonuçlardan acenta sorumlu tutulamaz.
b) Grup içerisinde uyumsuz davranışlar göstererek huzursuzluk yaratan, kurallara ve tur liderine uymayıp bireysel davranışlar sergileyen, grupçuk oluşturarak tur programını değiştirmek isteyen her katılımcı, bu davranışlarından dolayı oluşabilecek tüm zarar ve ziyandan diğer katılımcılar ve acentaya karşı sorumlu olup, doğacak tüm zararları karşılamakla mükelleftir.
c) Gidilen ülkelerdeki yerel örf ve adetlere uymak, yapılan uyarıları uygulamak ve kişisel güvenlik için önerilen şekilde davranmak, katılımcının sorumluluğu altındadır. Bu konularda katılımcının neden olduğu maddi ve manevi zararlardan katılımcı sorumludur.
d) Acentanın işbu sözleşme ve eklerindeki yazılı hususlar haricinde katılımcıya hiçbir vaadi bulunmamaktadır. Belirtilenler dışında katılımcıya acenta adına vaatte bulunmaya veya tur ücretinde indirim yapmaya hiçbir kimse veya kuruluş yetkili değildir. Katılımcının herhangi bir nedenle güzergahta bulunan ülkeye sığınması veya bu ülkeye yerleşme maksadıyla hareket etmesi nedeniyle doğacak tüm hukuki ve idari sorumluluk katılımcıya ait olup, bu hususta acenta nezdinde herhangi bir talep hakkının bulunmadığını katılımcı şimdiden kabul ve taahhüt eder.
e) Katılımcının şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak acenta yetkilisine bildirmesi, iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Katılımcının şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması, şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet veya ücret iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır. Gezinin sona ermesinden sonra acenta tarafından dağıtılabilecek veya sunulabilecek herhangi bir anket veya geri bildirim formunda dile getirilen şikayetler, bu madde kapsamında değerlendirilmez ve katılımcıya herhangi bir talep hakkı vermez.
f) Gerek tur ve gerekse gezi esnasında acentanın tur ve gezinin selameti ve sıhhati için en uygun aracı seçme hakkı ve insiyatifi tamamen acentanın elinde olup, katılımcının ekstra ve ilave bir araç veya vasıta talep etmesi söz konusu değildir. Acentanın temin ettiği en uygun araç ile seyahat yapılmasına itiraz etmeyeceğini katılımcı, şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.
g) Katılımcı diğer katılımcılarla arasında bir fiyat farkı olup olmadığı yönünde acenta nezdinde indirim ve/veya iade talebinde bulunamaz. İptal talep eden, tur ücretinin tamamını ödemek yükümlülüğü altındadır.
h) Gezinin başında programda belirtilen buluşma noktası ve buluşma saatinde tur lideri ve/ya rehberle buluşmayı kaçırması dolayısıyla geziye katılamama, uçağı kaçırma, otobüsü kaçırma gibi durumlarda katılımcıya tur ücret iadesi yapılmayacağı gibi başka bir gezi ile değişim talep edemeyeceğini katılımcı kabul ve taahhüt eder.
a) Ulaşım araçlarının insiyatif dışında değişmesi halinde ortaya çıkması muhtemel maliyet artış bedellerinin tur ve gezi fiyatlarına aynen yansıtılacağı ve katılımcının bu duruma itiraz etmeden oluşan maliyet farkını itiraz etmeden ödeyeceğini katılımcı, şimdiden kabul ve taahhüt eder.
b) Tur ve gezi satış bedeli net olup, kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon bedeli, ayrıca katılımcı tarafça acentaya ödenecektir. Katılımcının yaptığı ödemelerde TL üzerinden ödeme yapması halinde ise, ödeme gününe ilişkin TC Merkez Bankası satış kurunun esas alınacağı taraflarca kabul edilmiştir.
c) Sınır kapılarında veya havalimanlarında gümrük sahalarında olması muhtemel sorunlar nedeniyle, sınır geçişinin yapılaması, ilgili ülkeye girilememesi durumunda acentanın bir sorumluluğunun olmayacağı katılımcı tarafça kabul ve taahhüt edilmiştir.
d) Gezi ve tur esnasında yavaş veya dalgınlıkla tur liderini kaçırıp gezi yerinde kaybolma veya tek başına kalma durumunda katılımcının uğrayacağı veya vereceği ilave bedellerden katılımcı sorumlu olup, acenta nezdinde bir talepte bulunmayacağını, bu tür giderler nedeniyle mahsup ve/veya iade talebinde bulunmayacağını katılımcı, kabul ve taahhüt eder.
e) Konaklama tesislerindeki kahvaltı ve/veya öğle-akşam yemeklerinin saatinden önce tesisten ayrılma halinde katılımcı bu öğünlerin bedeli, iadesi talebinde bulunamaz.
f) Gezi ve tur esnasında öngörülemeyen sebeplerle daha fazla zaman harcanması ve programda anlık değişiklik yapılması halinde insiyatif dışı oluşan bu değişiklik nedeniyle acentanın bir sorumluluğu olmayıp bu hususta katılımcı, acentadan bir maddi veya manevi tazminat talebinde bulunamaz katılımcının bu hususta bir talep hakkı yoktur.
g) Seyahat süresince rehberi dinlemek için katılımcılara dağıtılan kulaklık seti katılımcı tarafından kaybedilmesi durumunda katılımcıya 170 Usd olarak fatura edilecektir.

13) TEBLİĞAT VE İHBARLAR
Katılımcının beyan ettiği ve yukarıda taraflar kısmında yazılı adresi ile acentanın beyan ettiği adresler, kanuni ikametgâh ve merkez adresi olup, bu adreslere yapılacak adreslerin yasaya uygun bir tebligat ve sonuç doğuracağını taraflar kabul etmişlerdir.

14) ANLAŞMAZLIK
İşbu sözleşme, …… / ….. / ….. tarihinde on sahife ve iki ekten oluşarak bu madde dahil 14 maddeden ibaret olarak her iki tarafça okunup, imza edildikten ve iradelerine uygunlukları teati edildikten sonra imza altına alınmış olup, ihtilaf halinde Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ile Medeni Kanun tatbik edileceği ve yorumlanacağı, taraflarca kabul edilmiştir. İhtilaf halinde acentanın kayıtlarının kesin delil olduğu katılımcı tarafından kabul edilmiştir.
İşbu satış sözleşmesinin veya eklerinden doğabilecek tüm ihtilaflarda İstanbul mahkemesi ile icra dairelerinin yetkisi taraflarca kabul edilmiştir.

Acenta İmza​Katılımcı İmza
Müstesna İstanbul Turizm Ltd. Şti. ​ (İsim-Soyisim)