+90 536 867 8390

KVKK Aydınlatma Metni

GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ  

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası 

MÜSTESNA İSTANBUL TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem verdiğimizi, bu alanda yasal düzenlemelere uygun önlemleri aldığımızı ve gerekli adımları attığımızı bildirmek isteriz. 

İş bu belgenin amacı; MÜSTESNA İSTANBUL TURİZM LTD. ŞTİ. olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla, siz Sayın Tüketicimizin kişisel verilerini sadece işbu GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ’nde (“Metin”) belirtilen durumlar ile sınırlı olarak, KVKK kapsamında ve işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde, açık rızanıza istinaden kullanacağımız, işleyeceğimiz, saklayacağımız ve üçüncü kişilerle paylaşacağımız konusunda sizi bilgilendirmektir. 

ŞİRKET, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları üyelerinin, müşterilerinin ve ŞİRKET’in web-sitesini ve/veya mobil uygulamalarını kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunar. 

ŞİRKET, işbu Metni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME NEDENİ 

Kişisel verileriniz, kimliğinizin tespiti ve SİTE’den alacağınız hizmetler için gerekli tüm süreçlere (online eğitim-öğretim, online programlar, online etkinlikler, online projeler vb.) ilişkin olarak vereceğiniz size ait ad-soyadı, doğum tarihi, ev/iş adresi, cep telefonu, e-posta adresi, meslek, fotoğraf-görüntü, ders videoları, online eğitim/ program ücreti için zorunlu banka bilgileri ve benzeri bilgiler ile online kursiyerlik durumuyla ilgili (online kursa devam durumları, online sertifika bilgileri vb.) diğer bilgilerdir. Bunların yasayla çizilen çerçevede işlenmesinin nedeni ilgili mevzuat uyarınca ŞİRKET olarak hukuksal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, elektronik ya da fiziki ortamda işleme amacı doğrultusunda gerekli tüm belgeleri düzenlemek; mevzuat ve otoritelerin zorunlu tuttuğu bilgi saklama ve iletme yükümlülüklerine uymaktır. 

ŞİRKET’in Kişisel Verileri Kullanım Amaçları 

ŞİRKET, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. 

ŞİRKET tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır: 

Web sitemiz/mobil uygulamalarımız üzerinden üyelik yapanın/eğitim paketleri alanın kimlik bilgilerini teyit etmek, 

İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, 

Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşullar, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili üyelerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, 

Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, 

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, 

Üyelerimize daha iyi bir deneyim sağlamak, “üyelerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” onların ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak, 

Üye memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan platforma katılım sağlayan üyelerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, 

Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından üyelerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, 

Hizmetlerimiz ile ilgili üye şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, 

Sorun giderme ve sorunları çözme, Hizmetler’i güvenli hale getirme ve dolandırıcılık ve suistimali önleme dahil Hizmetler’in teknik işlevselliğini kolaylaştırmak; 

Eğitmenlerin kimliğini doğrulama; 

Kullanıcılardan geri bildirim almak; 

Ürünlerin, hizmetlerin, anketlerin ve promosyonların pazarlanması; 

Potansiyel müşterilere Abonelik Planlarının pazarlanması, 

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, 

Yalnızca kendi takdir yetkimize dayalı olarak kullanıcılarımızın, çalışanlarımızın, üçüncü tarafların, kamunun veya Hizmetlerimiz’in güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için gerekli olduğunu belirlediğimiz başka şekillerde. 

 

ŞİRKET’in Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı 

Kişisel verilerin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. 

ŞİRKET, kişisel verileri www.mustesnaistanbul.com web sitesinden (SİTE), web sitesinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, ŞİRKET ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv) ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Metin’de belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır. 

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir. 

ŞİRKET’in Kişisel Verilerin Toplanmasında Kullandığı Yöntemler 

www.mustesnaistanbul.com web sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan Üyelerimizin verdikleri veriler, Üyelerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca ŞİRKET tarafından işlenmektedir. 

ŞİRKET’e ait olan www.mustesnaistanbul.com web sitesi, çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. 

www.mustesnaistanbul.com ziyaretçilerine ve üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Metin’de belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. 

www.mustesnaistanbul.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar.  

www.mustesnaistanbul.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, SİTE’nin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya SİTE üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir. 

www.mustesnaistanbul.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda SİTE ve mobil uygulamaları üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. 

www.mustesnaistanbul.com, mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona ermektedir. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. 

 

 İnternet Sitesinin Çerezleri Kullanma Yöntemi 

www.mustesnaistanbul.com çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. 

www.mustesnaistanbul.com web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.  

www.mustesnaistanbul.com web sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, web sitesini, mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.  

 

İnternet Sitesinin Üçüncü Taraf Çerezlerini Reklam ve Yeniden Hedefleme İçin Kullanımı 

www.mustesnaistanbul.com web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. İnternet tarayıcınızın “Yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. 

 

ŞİRKET’in Kişisel Verilerinizi Koruması 

ŞİRKET ile paylaşılan kişisel veriler, ŞİRKET gözetimi ve kontrolü altındadır. ŞİRKET, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. 

 

ŞİRKET’in Kişisel Verilerinizi Üçüncü Kişilerle Paylaşımı  

ŞİRKET ile paylaştığınız kişisel verileriniz, ŞİRKET’in sunduğu online eğitim öğretim hizmetini yerine getirmesi için zorunlu olduğu ölçüde üçüncü kişiler tarafından görüntülenebilmekte, işlenebilmekte ve saklanabilmektedir. Kişisel verileriniz ile ilgili açık rızanızın, işbu belgede belirtilen amaçlarla ve ŞİRKET’in sunduğu online eğitim-öğretim hizmeti kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sınırlı olarak yurtiçi ve/veya yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü gerçek ve tüzel kişisel veri aktarılmasını kapsadığını bildiririz. 

Bununla birlikte, yasal yükümlülükler nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılabilmektedir. 

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden ŞİRKET sorumlu değildir. 

Kişisel verileriniz sunulacak hizmetleri geliştirmek ve dağıtım kanallarını güçlendirmek amacıyla ŞİRKET’in  doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakleriyle, faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığı yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, anlaşmalı olduğu bankalarla ve sözleşmenin ifasının gerektirdiği hallerde ilgili iş ortaklarıyla paylaşılabilmektedir. 

 

Üyelerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Hakları 

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; 

  1. a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, 
  2. b) İşlenmişse bilgi talep etme, 
  3. c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  4. d) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  5. e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
  6. f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 
  7. g) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
  8. h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  9. i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 
  10. j) Başvuru formu için: info@mustesnaistanbul.com

Kişisel Verilerle İlgili Mevzuat Değişikliklerinden Haberdar Olmak 

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar ŞİRKET’in sorumluluk alanındadır. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz. 

 

Verinin Güncelliği ve Doğruluğu 

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca ŞİRKET’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda ŞİRKET’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin ŞİRKET ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz. 

 

ŞİRKET’e Kişisel Verilerinizle ilgili Soru Sorma 

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@mustesnaistanbul.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. 

Siz Sayın Tüketicimizin, www.mustesnaistanbul.com web sitesindeki satın alma sayfasında satın alma işlemi sırasında sayfadaki onay kutusunu işaretlediğinizde ve devam butonuna bastığınızda işbu Metin’deki tüm maddeleri okuduğunuzu, bilgileri incelediğinizi ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz ve işbu belge internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Bu onayla birlikte size ait kişisel verilerin ŞİRKET tarafından işbu METİN’de belirtilen şekillerde kullanılması, saklanması ve yurtiçindeki/yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılması konularında açık rızanız olduğunu, KVKK uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili sahip olduğunuz haklar konusunda açıkça bilgilendirildiğinizi ve MÜSTESNA İSTANBUL TURİZM LTD. ŞTİ.  “GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ”ni kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.